Khóa học tiếng Nhật giao tiếp

khoa-hoc-tieng-nhat-giao-tiep

Trung tâm Nhật ngữ chúng tôi xin giới thiệu đến các bạn khóa học tiếng Nhật giao tiếp.
khoa-hoc-tieng-nhat-giao-tiep

Đối tượng:

♦ Các bạn đã hoàn thành khoá Giao tiếp sơ cấp

♦ Các bạn đã học tương đương 35-40 bài giáo trình Minnano Nihongo

♦ Các bạn ở trình độ tương đương N4 muốn nâng cao khả năng giao tiếp.

Giáo viên: Các giáo viên Nhật Bản và Việt Nam giàu kinh nghiệm.

Mục tiêu:

♦ Là khoá kế tiếp của khoá tiếng Nhật giao tiếp trình độ sơ cấp 2 của VJCC Hà Nội.

♦ Cung cấp những kiến thức giúp bạn nắm bắt những mẫu câu, từ vựng cần thiết để nâng cao khả năng giao tiếp bằng tiếng Nhật.

Thời gian: 3 buổi / tuần: Thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu (18:30~20:30)