Tag Archives: cách học từ vựng

Phương pháp học từ vựng

phuong-phap-hoc-tu-vung-2 phuong-phap-hoc-tu-vung-2

Chúng tôi xin chia sẻ các bạn 2 phương pháp học từ vựng tiếng Nhật hiệu quả nhất. Phương pháp tỉ mỉ hóa từ vựng Phương pháp này dựa theo thuyết tỉ mỉ hóa thông tin trong quá trình xử lý thông tin của não bộ đã được nêu trong bộ môn tâm lý giáo dục. Bao ...