Tag Archives: giải quyết khó khăn học tiếng nhật

Cách giải quyết khó khăn khi học tiếng Nhật

cach-giai-quyet-kho-khan-khi-hoc-tieng-nhat cach-giai-quyet-kho-khan-khi-hoc-tieng-nhat

Giải quyết vấn đề học tiếng Nhật!!!!!!!! Đọc hiểu thế nào? Viết ra sao? Đọc hiểu: Riêng đọc hiểu bạn cần chắc ngữ pháp. Ngữ pháp thì học đến đâu nên tự đặt cho mình một câu với cấu trúc đó và học thuộc nó ( Nhớ là câu của mình tự đặt nhé). Từ đầu đọc ...