Tag Archives: giới thiệu

Giới thiệu khoa tiếng Trung

gioi-tieu-khoa-tieng-trung gioi-tieu-khoa-tieng-trung

Khóa đào tạo tiếng Trung giao tiếp ra đời nhằm đáp ứng nhu cầu của các học viên đang tìm hiểu về tiếng Trung. Tiếng Trung Chinese không ngừng sáng tạo để phù hợp với nhu cầu thực tế của từng học viên. Trung tâm chúng tôi đã đào tạo mỗi năm trên 14000 học viên ...

Giới thiệu khoa tiếng Anh

gioi-thieu-khoa-tieng-anh gioi-thieu-khoa-tieng-anh

Ưu thế - Giảng viên: 85% giảng viên cơ hữu là thạc sỹ. Số lượng cán bộ dưới tuổi 35 chiếm hơn 70% tổng số cán bộ của khoa, với năng lực chuyên môn vững vàng, nhiệt tình và cống hiến của tuổi trẻ, là lực lượng chủ chốt, đi đầu trong mọi nhiệm vụ của ...