Tag Archives: ngoại ngữ và tác dụng

Lợi ích khi biết ngoại ngữ

loi-ich-khi-biet-ngoai-ngu loi-ich-khi-biet-ngoai-ngu

Những lợi ích chúng ta cần biết khi có thể giao tiếp được nhiều hơn 1 thứ tiếng. “Dường như tác động quan trọng nhất của tiếng nước ngoài chính là nó ít bị tác động bởi cảm xúc hơn so với tiếng mẹ đẻ”, nhà nghiên cứu Sayuri Hayakawa nhận định. Theo bà, một phản ...