Tag Archives: tổng quan khoa tiếng anh

Giới thiệu khoa tiếng Anh

gioi-thieu-khoa-tieng-anh gioi-thieu-khoa-tieng-anh

Ưu thế - Giảng viên: 85% giảng viên cơ hữu là thạc sỹ. Số lượng cán bộ dưới tuổi 35 chiếm hơn 70% tổng số cán bộ của khoa, với năng lực chuyên môn vững vàng, nhiệt tình và cống hiến của tuổi trẻ, là lực lượng chủ chốt, đi đầu trong mọi nhiệm vụ của ...